Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
41 2019-05-24 А/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,645,000₮ аймгийн Нийтийн номын санд 2019-06-11
42 2019-05-21 А/187 Орон гэр хүсэх тухай 1,500,000₮ иргэн Л.Оддаваа 2019-06-04
43 2019-05-21 А/193 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,885,000₮ СБ сумын Тохижилт үйлчилгээний газарт 2019-05-31
44 2019-05-29 А/204 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ иргэн Д.Бямбацогт-д 2019-05-30
45 2019-02-04 А/36 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Нэгдсэн эмнэлэгийн дарга Ц.Эрдэнэчимэгт 2019-05-30
46 2019-05-29 А/202 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ аймгийн Банкны ажилчдын хөгжил төв 2019-05-29
47 2019-04-12 А/130 Хөрөнгө гаргах тухай /Цэрэг татлагад/ 1,191,500₮ Цант орхон ХХК, Гавшгай ус ХХК, Монгол шуудан ХК 2019-05-28
48 2019-05-21 А/194 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Ө.Чинзоригт 2019-05-28
49 2019-05-22 А/195 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 1,826,500₮ ЭЭМДА ХХК, Оюуномун гэгээ ХХК 2019-05-28
50 2019-05-21 А/182 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,705,000₮ Шаамар сумын МСҮТ-д 2019-05-28
51 2019-05-21 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ аймгийн ЗДТГ 2019-05-23
52 2019-04-15 А/135 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 588,000₮ аймгийн Сэлэнгийн Долгио чуулгад 2019-05-17
53 2019-04-17 А/148 Хөрөнгө гаргах тухай 689,709₮ аймгийн БТСГ-т 2019-05-17
54 2019-04-17 А/146 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Г.Долгорсүрэнд 2019-05-17
55 2019-05-01 А/151 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-т 2019-05-17
56 2019-04-04 А/101 Хөрөнгө гаргах тухай 1,500,000₮ Зоонозын өвчин судлалын төвд 2019-04-10
57 2019-02-26 А/43 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Д.Батжаргалд 2019-04-09
58 2019-03-15 А/77 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Г.Отгонминж-д 2019-04-09
59 2019-01-14 А/13 "Атрын нутгийн амар мэнд" 3,384,700₮ УБ МҮОНТв 2019-04-09
60 2019-03-22 А/93 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Шинэзаяад 2019-04-04