Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
41 2017-07-25 А/342 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /эмчилгээний зардалд/ 1,000,000₮ иргэн М.Алтаннаран 2017-08-08
42 2017-07-11 А/319 Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх ажилд зардал гаргах тухай 4,200,000₮ аймгийн Онцгой байдлын газар НС 2017-08-08
43 2017-07-20 А/337 Усанд осолдсон иргэнийг эрэн хайх зардал гаргах тухай 4,162,500₮ аймгийн Онцгой байдлын газар НС 2017-08-08
44 2017-07-20 А/338 Өргөн Сэлэнгэ сэтгүүлийн үнэд 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК-д 2017-08-08
45 2017-07-27 А/345 Бага олимпод оролцох зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,800,000₮ иргэн Г.Болор 2017-08-08
46 2017-07-27 А/344 Хөлбөмбөгийн тэмцээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Сэлэнгэ аймгийн хөлбөмбөгийн холбоо 2017-08-08
47 2017-07-28 А/348 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Д.Баттүвшинд /эх хорт хавдрын хагалгаанд/ 2017-08-07
48 2017-08-07 А/350 Хөрөнгө гаргах тухай 348,000₮ иргэн Ганбаатарт тусламж 2017-08-07
49 2017-07-20 А/332 Сургалт зохион байгуулах тухай 1,200,000₮ АЗДТГ-ын касс / сумдын ТС-ийн мэргэжилтнүүдийн сургалт 2017-08-07
50 2017-07-18 А/328 Хөрөнгө гаргах тухай /Хушаат, Жавхлант, СБ сумын ойд/ 11,155,000₮ Сумдын нэмэлт санхүүжилт, Галил этоос ХХК, иргэн Н.Түмэнжаргалд аяганы үнэ 2017-07-25
51 2017-07-20 А/334 СБ 5-12 жилийн сургуулийн сурагч Т.Баасаннямаагийн номыг хэвлүүлэх зардал 800,000₮ Адмон Принт ХХК 2017-07-25
52 2017-07-20 А/333 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Мандалоюунд 2017-07-25
53 2017-06-15 А/279 Хөрөнгө гаргах тухай /ИНБ-уудын чуулган/ 1,500,000₮ аймгийн ИНБ-ын холбоо 2017-07-24
54 2017-06-15 А/283 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 4,000,000₮ Монголын чөлөөт бөхийн холбоо 2017-07-20
55 2017-02-23 А/90 Хөрөнгө гаргах тухай / Терроризмтэй тэмцэх ажлын хэсэг/ 7,000,000₮ аймгийн Тагнуулын газар 2017-07-19
56 2017-07-06 А/314 Шагнах тухай /Хүндэт иргэн Ж.Санжжавт гардуулав./ 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
57 2017-07-06 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай / ОХУ-тай хамтын гэрээний уулзалт/ 5,499,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
58 2017-07-06 А/316 Элсэлтийн шалгалтад 800 оноо авсан 2 сурагчид урамшуулал олгох 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
59 2017-06-30 А/303 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай /Сэтгүүлийн үнэ/ 2,000,000₮ Хөгжлийн төлөө зүтгэл ТББ, Улс төр сэтгүүл ХМБ 2017-07-06
60 2017-07-03 А/310 Хөрөнгө гаргах тухай /тэмцээний зардал/ 2,000,000₮ иргэн Л.Наранцэцэг, Н.Төгөлдөр нарт шилжүүлэв 2017-07-06