Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
41 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 2018-10-09
42 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
43 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
44 2018-10-04 А/369 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ц.Орхонтунгалаг 2018-10-09
45 2018-08-22 А/326 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай 3,220,000₮ ЗДМ 2018-10-03
46 2018-10-01 а/363 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Х.Мөнх-ундраа 2018-10-03
47 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 2018-09-25
48 2018-09-05 А/338 Сэлэнгийн ногоон өдрүүдийг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 2,125,553₮ Шунхлай, 17 сум, 4 тосгон 2018-09-25
49 2018-09-21 А/352 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,332,800₮ М.Тэмүүлэн 2018-09-21
50 2018-05-17 а/169 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,257,000₮ Монголын зочид буудлуудын холбоо 2018-09-21
51 2018-09-17 а/345 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ МСНЭ 2018-09-21
52 2018-09-18 А/351 Хөрөнгө гаргах тухай 5,194,000₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2018-09-20
53 2018-09-18 а/348 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Сэлэнгийн долгио чуулга 2018-09-19
54 2018-09-18 а/347 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Мөнгөн хараа чуулга 2018-09-19
55 2018-09-05 а/337 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 500,000₮ МХҮХ 2018-09-19
56 2018-08-02 А/296 Хөрөнгө гаргах тухай 175,000₮ Өмгөөлөгч сэтгүүл 2018-09-14
57 2018-06-04 а/216 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 4,630,000₮ Шинэ бадрах, Гүнж аялгуу , Бүрэнжаргал 2018-09-14
58 2018-07-06 а/264 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 6,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-09-14
59 2018-03-22 А/92 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,068,000₮ ТЭНГЭРБААТАР 2018-09-14
60 2018-06-08 а/224 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 6,417,611₮ Сэлэнгэ принтинг, Сэлэнгэ менежмент, ЗДТГ-ын касс, Одонтунгалаг 2018-09-13