Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
61 2018-05-03 а/144 /2016-2020 ҮАХЗ/ Бид Сэлэнгийн үр сад наадам зохион байгуулах 3,767,500₮ БСГ 2018-05-08
62 2018-04-05 а/114 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ а.Энхтуул 2018-05-08
63 2018-04-06 а/120 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 6,200,000₮ Сэлэнгэ принтинг, Тод дизайн 2018-04-25
64 2018-04-10 А/121 Цэрэг татлага зохион байгуулах 3,744,500₮ АНЭ, Мандал, Сайхан Сүхбаатар сумд 2018-04-20
65 2018-03-15 А/80 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,000,000₮ М.Баярбаатар 2018-04-20
66 2018-03-06 А/72 Аймгийн Төрийн албан хаагчдын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулах 6,777,200₮ ЗДТГ касс, Сэлэнгэ принтинг, Цахим ертөнц, Бадамгарав, Судхана, Баян уул 2018-04-20
67 2018-04-02 А/110 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2,004,000₮ Сүхбаатар сум 2018-04-19
68 2018-02-12 А/41 Цол олгож, шагнах тухай 549,000₮ МСУХолбоо 2018-04-19
69 2018-04-11 а/124 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 15,000,000₮ БТСГ 2018-04-13
70 2018-04-11 а/125 /2016-2020 ҮАХЗ/ а/125 4,800,000₮ БТСГ 2018-04-13
71 2018-04-05 а/113 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Мягмар 2018-04-13
72 2018-03-29 А/108 Хөрөнгө гаргах тухай 3,465,300₮ ЗДМ 2018-04-12
73 2018-03-22 а/94 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,152,000₮ Нью хэндлайн ХХК, МАЖХолбоо 2018-04-12
74 2018-03-23 а/104 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,900,000₮ Нэгдсэн эмнэлэг 2018-04-12
75 2018-04-10 А/122 Уралдаан зохион байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 432,000₮ СДЧуулга 2018-04-11
76 2018-04-10 А/123 Ахмадын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 1,800,000₮ АХороо 2018-04-11
77 2018-03-28 А/107 Ажлын уулзалт зохион байгуулах 2,761,000₮ ОБГ 2018-04-09
78 2018-02-02 А/28 Сэлэнгэ аймгийн "Удирдах ажилтны зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 20,008,920₮ СДЧуулга ,Шаамар ЗДТГ ,ЭМГ ,БСУГ ,Хүдэр ЗДТГ,УЦУОШАлба ,Орхон ЗДТГ ,Цант-орхон ,Түмэнзээрднүүд,Сэлэнгэ принтинг,Гэбиргэ ,Судхана ,Номадс ,Цахим ертөнц ,Сэлэнгэ хан хүү 2018-03-30
79 2018-03-22 а/97 Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
80 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30