Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
141 2018-03-06 а/70 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Улаан ирвэс клуб 2018-03-14
142 2018-03-06 а/71 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Х.Ариунбат 2018-03-14
143 2018-03-06 а/69 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,200,000₮ ХХҮГ 2018-03-14
144 2018-03-01 А/60 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 170,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-03-13
145 2018-02-23 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ МЧБХолбоо 2018-03-12
146 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
147 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
148 2018-02-12 а/43 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
149 2018-02-13 а/47 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,810,180₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-03-09
150 2018-03-01 А/62 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хичээлийн олимпиадыг зохион байгуулах 2,444,000₮ БСУГ 2018-03-06
151 2018-02-13 А/50 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 220,000₮ С.Нарантуяа 2018-03-06
152 2018-02-22 А/53 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ касс 2018-03-06
153 2018-03-02 А/64 Аймгийн 99 сарнай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 2,812,000₮ МЭХолбоо 2018-03-06
154 2018-03-01 А/61 Үдийн цай хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн гаалийн зардал 1,878,661₮ Монголиан энержи ньюс 2018-03-02
155 2018-02-02 а/30 /2016-2020 ҮАХЗ/ Шагнах тухай 3,680,000₮ Цэцэрлэг, сургуулиуд, Сэлэнгэ принтинг 2018-02-15
156 2018-02-12 А/42 Гамшиг болон гэнэтийн осолд өртсөн иргэдэд тусламж үзүүлэх 8,360,000₮ Улаан загалмайн хороо 2018-02-14
157 2018-02-02 А/32 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ ЗДТГ касс 2018-02-14
158 2018-02-07 а/34 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,120,400₮ Өөдлөн дэвжих мандал ХХК, Гүнж аялгуу 2018-02-14
159 2018-02-07 а/34 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,120,400₮ Өөдлөн дэвжих мандал ХХК, Гүнж аялгуу 2018-02-14
160 2018-02-09 А/39 Хөрөнгө гаргах тухай 5,794,000₮ эйр транс , Мөнхтөр 2018-02-13