Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
141 2018-04-10 А/121 Цэрэг татлага зохион байгуулах 3,744,500₮ АНЭ, Мандал, Сайхан Сүхбаатар сумд 2018-04-20
142 2018-03-15 А/80 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 3,000,000₮ М.Баярбаатар 2018-04-20
143 2018-03-06 А/72 Аймгийн Төрийн албан хаагчдын нөхөрсөг тэмцээнийг зохион байгуулах 6,777,200₮ ЗДТГ касс, Сэлэнгэ принтинг, Цахим ертөнц, Бадамгарав, Судхана, Баян уул 2018-04-20
144 2018-04-02 А/110 Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах 2,004,000₮ Сүхбаатар сум 2018-04-19
145 2018-02-12 А/41 Цол олгож, шагнах тухай 549,000₮ МСУХолбоо 2018-04-19
146 2018-04-11 а/124 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 15,000,000₮ БТСГ 2018-04-13
147 2018-04-11 а/125 /2016-2020 ҮАХЗ/ а/125 4,800,000₮ БТСГ 2018-04-13
148 2018-04-05 а/113 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Мягмар 2018-04-13
149 2018-03-29 А/108 Хөрөнгө гаргах тухай 3,465,300₮ ЗДМ 2018-04-12
150 2018-03-22 а/94 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,152,000₮ Нью хэндлайн ХХК, МАЖХолбоо 2018-04-12
151 2018-03-23 а/104 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,900,000₮ Нэгдсэн эмнэлэг 2018-04-12
152 2018-04-10 А/122 Уралдаан зохион байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 432,000₮ СДЧуулга 2018-04-11
153 2018-04-10 А/123 Ахмадын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 1,800,000₮ АХороо 2018-04-11
154 2018-03-28 А/107 Ажлын уулзалт зохион байгуулах 2,761,000₮ ОБГ 2018-04-09
155 2018-02-02 А/28 Сэлэнгэ аймгийн "Удирдах ажилтны зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 20,008,920₮ СДЧуулга ,Шаамар ЗДТГ ,ЭМГ ,БСУГ ,Хүдэр ЗДТГ,УЦУОШАлба ,Орхон ЗДТГ ,Цант-орхон ,Түмэнзээрднүүд,Сэлэнгэ принтинг,Гэбиргэ ,Судхана ,Номадс ,Цахим ертөнц ,Сэлэнгэ хан хүү 2018-03-30
156 2018-03-22 а/97 Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
157 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
158 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
159 2018-03-22 а/95 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 7,856,800₮ Сэлэнгэ волейболын холбоо 2018-03-28
160 2018-03-20 а/86 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Отгонжаргал, Ариунболд 2018-03-21