Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
141 2019-04-15 А/135 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 588,000₮ аймгийн Сэлэнгийн Долгио чуулгад 2019-05-17
142 2019-04-17 А/148 Хөрөнгө гаргах тухай 689,709₮ аймгийн БТСГ-т 2019-05-17
143 2019-04-17 А/146 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Г.Долгорсүрэнд 2019-05-17
144 2019-05-01 А/151 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Жавхлант сумын ЗДТГ-т 2019-05-17
145 2019-04-04 А/101 Хөрөнгө гаргах тухай 1,500,000₮ Зоонозын өвчин судлалын төвд 2019-04-10
146 2019-02-26 А/43 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Д.Батжаргалд 2019-04-09
147 2019-03-15 А/77 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Г.Отгонминж-д 2019-04-09
148 2019-01-14 А/13 "Атрын нутгийн амар мэнд" 3,384,700₮ УБ МҮОНТв 2019-04-09
149 2019-03-22 А/93 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Д.Шинэзаяад 2019-04-04
150 2018-03-22 а/96 /2016-2020 ҮАХЗ/ Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах тухай 14,400,000₮ Таны сэлэнгэ, Миний монгол, Шинэ гэгээ, Монцамэ, МҮОНРТ, Нутаг 21, ТВ9, Молор 2018-10-18
151 2018-10-01 А/364 Хөрөнгө гаргах тухай 1,980,000₮ СХЗГ 2018-10-09
152 2018-08-24 А/327 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Я.Мөнхсайхан 2018-10-09
153 2018-09-17 А/346 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ш.Онон 2018-10-09
154 2018-09-26 А/358 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ж.Нямцэцэг 2018-10-09
155 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
156 2018-10-04 А/368 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Ц.Золзаяа 2018-10-09
157 2018-10-04 А/369 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Ц.Орхонтунгалаг 2018-10-09
158 2018-08-22 А/326 Жуух бичиг хэвлүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай 3,220,000₮ ЗДМ 2018-10-03
159 2018-10-01 а/363 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Х.Мөнх-ундраа 2018-10-03
160 2018-08-03 А/299 Улсын зөвөлгөөн зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 5,655,000₮ ХХААГ 2018-09-25