Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
121 2018-02-12 А/41 Цол олгож, шагнах тухай 549,000₮ МСУХолбоо 2018-04-19
122 2018-04-11 а/124 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 15,000,000₮ БТСГ 2018-04-13
123 2018-04-11 а/125 /2016-2020 ҮАХЗ/ а/125 4,800,000₮ БТСГ 2018-04-13
124 2018-04-05 а/113 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Мягмар 2018-04-13
125 2018-03-29 А/108 Хөрөнгө гаргах тухай 3,465,300₮ ЗДМ 2018-04-12
126 2018-03-22 а/94 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,152,000₮ Нью хэндлайн ХХК, МАЖХолбоо 2018-04-12
127 2018-03-23 а/104 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,900,000₮ Нэгдсэн эмнэлэг 2018-04-12
128 2018-04-10 А/122 Уралдаан зохион байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 432,000₮ СДЧуулга 2018-04-11
129 2018-04-10 А/123 Ахмадын зөвөлгөөн зохион байгуулах тухай 1,800,000₮ АХороо 2018-04-11
130 2018-03-28 А/107 Ажлын уулзалт зохион байгуулах 2,761,000₮ ОБГ 2018-04-09
131 2018-02-02 А/28 Сэлэнгэ аймгийн "Удирдах ажилтны зөвөлгөөн" зохион байгуулах тухай 20,008,920₮ СДЧуулга ,Шаамар ЗДТГ ,ЭМГ ,БСУГ ,Хүдэр ЗДТГ,УЦУОШАлба ,Орхон ЗДТГ ,Цант-орхон ,Түмэнзээрднүүд,Сэлэнгэ принтинг,Гэбиргэ ,Судхана ,Номадс ,Цахим ертөнц ,Сэлэнгэ хан хүү 2018-03-30
132 2018-03-22 а/97 Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
133 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
134 2018-03-22 а/97 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл, сурталчилгааны тухай 5,000,000₮ Улс төрч сэтгүүл, Өглөөний шуудан сонин 2018-03-30
135 2018-03-22 а/95 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 7,856,800₮ Сэлэнгэ волейболын холбоо 2018-03-28
136 2018-03-20 а/86 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Отгонжаргал, Ариунболд 2018-03-21
137 2018-03-20 а/85 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Ө.Бат-очир 2018-03-21
138 2018-03-06 а/73 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 300,000₮ Ц.Дугаржав 2018-03-19
139 2018-02-14 А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2,866,650₮ Цахим ертөнц, Баянуул, Мөнгөнсаран, Мөнхцэцэг 2018-03-17
140 2018-03-13 а/79 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,660,000₮ БТСГ 2018-03-15