Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
121 2017-01-19 А/27 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2,400,000₮ С.Норов 2017-03-31
122 2017-03-03 А/96 Хөрөнгө гаргах тухай 3,100,100₮ Хүнс Хөдөө аж ахуйн газар 2017-03-31
123 2017-02-15 А/72 Хөрөнгө гаргах тухай 1,535,000₮ Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар 2017-03-31
124 2017-01-11 А/15 Ажлын хэсэг томилж, хөрөнгө гаргах тухай 195,920₮ Онцгой байдлын газар 2017-03-31
125 2017-02-23 А/87 Цол олгож, хөрөнгө гаргах тухай 1,910,000₮ Иенбирс ХХК 2017-03-31
126 2017-02-15 А/73 2016 оны аймгийн аварга шалгаруулах тухай 500,000₮ АЗДТГ 2017-03-31
127 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,274,700₮ Номадс хоспиталити ХХК 2017-03-31
128 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,103,100₮ Шинэ бадрах ХХК 2017-03-31
129 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 886,150₮ Цахим Ертөнц ХХК, Баян-уул ХХК, Аргангат ХХК 2017-03-31
130 2017-02-15 А/75 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,658,900₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-03-31
131 2017-03-07 А/99 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 2017-03-31
132 2017-02-16 А/79 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ А.Энхтуул / 03-24нд / 2017-03-31
133 2017-03-24 А/114 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ People of Mongolia сэтгүүл 2017-03-31
134 2017-03-24 А/122 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 326,000₮ Таванхан морин хуурын сургалтын төв 2017-03-31
135 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт гүнзгийрүүлсэн сургуулийн номын сан 2017-03-31
136 2017-03-24 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 3,186,600₮ Air trans ХХК 2017-03-31
137 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ 0000-00-00
138 2017-04-06 А/144 Хөрөнгө гаргах тухай 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 0000-00-00