Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
121 2019-08-30 А/282 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,845,000₮ Бадрах өнгө ХХК 2019-09-30
122 2019-09-04 А/293 Хөрөнгө гаргах тухай 4,383,750₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2019-09-30
123 2019-07-01 А/231 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Аймгийн Прокурорын газар 2019-09-26
124 2019-09-11 А/297 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2019-09-18
125 2019-09-04 А/294 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 6,000,000₮ БСУГ 2019-09-10
126 2019-09-02 А/292 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Г.Ганпүрэв 2019-09-07
127 2019-08-30 А/281 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2019-09-02
128 2019-07-10 А/241 Хөрөнгө гаргах тухай 9,690,000₮ Эйр транс 2019-07-30
129 2019-05-22 А/100 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 1,060,000₮ аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штаб, Таван хан ХХК 2019-06-26
130 2019-05-24 А/198 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,645,000₮ аймгийн Нийтийн номын санд 2019-06-11
131 2019-05-21 А/187 Орон гэр хүсэх тухай 1,500,000₮ иргэн Л.Оддаваа 2019-06-04
132 2019-05-21 А/193 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,885,000₮ СБ сумын Тохижилт үйлчилгээний газарт 2019-05-31
133 2019-05-29 А/204 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ иргэн Д.Бямбацогт-д 2019-05-30
134 2019-02-04 А/36 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ Нэгдсэн эмнэлэгийн дарга Ц.Эрдэнэчимэгт 2019-05-30
135 2019-05-29 А/202 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ аймгийн Банкны ажилчдын хөгжил төв 2019-05-29
136 2019-04-12 А/130 Хөрөнгө гаргах тухай /Цэрэг татлагад/ 1,191,500₮ Цант орхон ХХК, Гавшгай ус ХХК, Монгол шуудан ХК 2019-05-28
137 2019-05-21 А/194 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн Ө.Чинзоригт 2019-05-28
138 2019-05-22 А/195 Ажлын хэсэг байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 1,826,500₮ ЭЭМДА ХХК, Оюуномун гэгээ ХХК 2019-05-28
139 2019-05-21 А/182 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,705,000₮ Шаамар сумын МСҮТ-д 2019-05-28
140 2019-05-21 А/192 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ аймгийн ЗДТГ 2019-05-23