Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
221 2017-06-15 А/279 Хөрөнгө гаргах тухай /ИНБ-уудын чуулган/ 1,500,000₮ аймгийн ИНБ-ын холбоо 2017-07-24
222 2017-06-15 А/283 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 4,000,000₮ Монголын чөлөөт бөхийн холбоо 2017-07-20
223 2017-02-23 А/90 Хөрөнгө гаргах тухай / Терроризмтэй тэмцэх ажлын хэсэг/ 7,000,000₮ аймгийн Тагнуулын газар 2017-07-19
224 2017-07-06 А/314 Шагнах тухай /Хүндэт иргэн Ж.Санжжавт гардуулав./ 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
225 2017-07-06 А/315 Хөрөнгө гаргах тухай / ОХУ-тай хамтын гэрээний уулзалт/ 5,499,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
226 2017-07-06 А/316 Элсэлтийн шалгалтад 800 оноо авсан 2 сурагчид урамшуулал олгох 2,000,000₮ АЗДТГ-ын касс 2017-07-06
227 2017-06-30 А/303 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай /Сэтгүүлийн үнэ/ 2,000,000₮ Хөгжлийн төлөө зүтгэл ТББ, Улс төр сэтгүүл ХМБ 2017-07-06
228 2017-07-03 А/310 Хөрөнгө гаргах тухай /тэмцээний зардал/ 2,000,000₮ иргэн Л.Наранцэцэг, Н.Төгөлдөр нарт шилжүүлэв 2017-07-06
229 2017-06-30 А/305 Тэмцээнд оролцох зардалд дэмжлэг 500,000₮ Х.Угтахбаярт тэмцээнд 2017-07-06
230 2017-05-05 А/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай /Орон нутгийн сэтгүүлчдэд гэрээний дагуу/ 4,100,000₮ Хэрх өргөө ХХК, Шинэ Гэгээ ХХК, Сэлэнгэ шүтээн ХХК, Миний Монгол тв, Чонос оюу ХХК, Ч.Отгонцэцэг, Б.Амарзаяа, Я.Наранцэцэг нарт 2017-06-21
231 2017-06-15 А/281 Дэмжлэг үзүүлэх тухай /тэмцээний зардал/ 4,000,000₮ аймгийн Улаан ирвэс боксын клубт 2017-06-19
232 2017-06-15 А/285 Хөрөнгө гаргах тухай /Элэг бүтэн Монгол төсөл санхүүжилт/ 5,501,960₮ аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 2017-06-19
233 2017-06-15 А/280 Шагайн харвааны тэмцээнд дэмжлэг үзүүлэх 1,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт сургууль 2017-06-19
234 2017-04-28 А/192 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Иргэн Д.Оюунсүрэнд буцалтгүй тусламж 2017-06-14
235 2017-04-24 А/164 Онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурал зохион байгуулах 25,754,180₮ Сүлд медиа ХХК, Лед дэлгэц, бүх сумд тээврийн зардал 2017-06-13
236 2017-06-02 А/257 Зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1,849,000₮ 2017-06-13
237 2017-05-19 А/231 Нэг иргэн-Нэг бүртгэл аян зохион байгуулах тухай 1,887,000₮ Улсын бүртгэлийн хэлтэс 2017-06-13
238 2017-06-02 А/260 Хөрөнгө гаргах тухай 2,001,950₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-06-13
239 2017-06-02 А/258 Аугаа их эх орны дайны ялалтын 72 жилийн ойн арга хэмжээ зохион байгуулах 836,600₮ Сэлэнгэ баян-уул ХХК, Уран гар дизайн ХХК 2017-06-13
240 2017-05-05 А/212 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ Засгийн мэдээ ХХК 2017-06-13