Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
221 2017-05-05 А/211 Мэдээлэл сурталчилгааны зардал гаргах тухай 300,000₮ Ч.Отгонцэцэгт 2017-09-12
222 2017-03-24 А/114 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 450,000₮ People of Mongolia сэтгүүлийн газар 2017-09-12
223 2017-07-18 А/328 СБ сумын 80 жилийн ойд дэмжлэг 3,000,000₮ СБ сумын ЗДТГ-ын НС 2017-09-12
224 2017-09-05 А/375 Олон Улсын бага хурлын зардал 3,000,000₮ аймгийн Нэгдсэн музейд 2017-09-06
225 2017-09-05 А/376 Ард иргэдэд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх хөрөнгийн зардал 8,360,000₮ Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэгт 2017-09-06
226 2017-08-22 А/362 Эмчилгээний зардалд тусламж үзүүлэх тухай 300,000₮ иргэн А.Энхжаргалд 2017-09-06
227 2017-08-30 А/370 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /Ч.Дэлгэрмөрөний охин Үжин АНУ-д суралцахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Ч.Дэлгэрмөрөнд 2017-09-01
228 2017-08-10 А/387 Хөрөнгө гаргах тухай / БНХАУ-ын Хейложиан мужийн Хэйхи хотод болох зөвлөгөөнд оролцох зардал 2,038,000₮ Ж.Сайнцог 2017-08-16
229 2017-08-04 А/349 Дэмжлэг үзүүлэх тухай / Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн зардал/ 3,850,000₮ Сэлэнгэ Нэгдсэн эмнэлэг НС 2017-08-16
230 2017-06-30 А304 БНХАУ-ын ӨМӨЗО, Европын хамтын ажиллагааны зочид төлөөлөгчдийг хүлээн авах зардал 1,067,100₮ Шинэ бадрах ХХК, Цахим Ертөнц ХХК, Баян-уул ХХК, Мөнгөнсаран 2017-08-09
231 2017-07-27 А/335 Түймрийн голомтод ажиллаж байгаа албан хаагчдын хоол хүнс гаргах зардал 1,743,800₮ Галил этос ХХК, Сэлэнгэ баян уул ХХК, Мөнгөнсаран 2017-08-09
232 2017-06-30 А/307 Хөрөнгө гаргах тухай /хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчдийн туршлага судлах/ 2,589,000₮ МСНЭ Сэлэнгэ аймгийн салбар зөвлөлд 2017-08-08
233 2017-07-25 А/342 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай /эмчилгээний зардалд/ 1,000,000₮ иргэн М.Алтаннаран 2017-08-08
234 2017-07-11 А/319 Ой хээрийн түймэртэй тэмцэх ажилд зардал гаргах тухай 4,200,000₮ аймгийн Онцгой байдлын газар НС 2017-08-08
235 2017-07-20 А/337 Усанд осолдсон иргэнийг эрэн хайх зардал гаргах тухай 4,162,500₮ аймгийн Онцгой байдлын газар НС 2017-08-08
236 2017-07-20 А/338 Өргөн Сэлэнгэ сэтгүүлийн үнэд 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК-д 2017-08-08
237 2017-07-27 А/345 Бага олимпод оролцох зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,800,000₮ иргэн Г.Болор 2017-08-08
238 2017-07-27 А/344 Хөлбөмбөгийн тэмцээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Сэлэнгэ аймгийн хөлбөмбөгийн холбоо 2017-08-08
239 2017-07-28 А/348 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ иргэн Д.Баттүвшинд /эх хорт хавдрын хагалгаанд/ 2017-08-07
240 2017-08-07 А/350 Хөрөнгө гаргах тухай 348,000₮ иргэн Ганбаатарт тусламж 2017-08-07