Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
161 2018-09-05 А/338 Сэлэнгийн ногоон өдрүүдийг зохион байгуулахад хөрөнгө гаргах тухай 2,125,553₮ Шунхлай, 17 сум, 4 тосгон 2018-09-25
162 2018-09-21 А/352 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,332,800₮ М.Тэмүүлэн 2018-09-21
163 2018-05-17 а/169 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,257,000₮ Монголын зочид буудлуудын холбоо 2018-09-21
164 2018-09-17 а/345 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ МСНЭ 2018-09-21
165 2018-09-18 А/351 Хөрөнгө гаргах тухай 5,194,000₮ Эйр транс, Б.Энхбат 2018-09-20
166 2018-09-18 а/348 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Сэлэнгийн долгио чуулга 2018-09-19
167 2018-09-18 а/347 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Мөнгөн хараа чуулга 2018-09-19
168 2018-09-05 а/337 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 500,000₮ МХҮХ 2018-09-19
169 2018-08-02 А/296 Хөрөнгө гаргах тухай 175,000₮ Өмгөөлөгч сэтгүүл 2018-09-14
170 2018-06-04 а/216 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 4,630,000₮ Шинэ бадрах, Гүнж аялгуу , Бүрэнжаргал 2018-09-14
171 2018-07-06 а/264 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хэвлэлтийн зардал гаргах тухай 6,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-09-14
172 2018-03-22 А/92 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,068,000₮ ТЭНГЭРБААТАР 2018-09-14
173 2018-06-08 а/224 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 6,417,611₮ Сэлэнгэ принтинг, Сэлэнгэ менежмент, ЗДТГ-ын касс, Одонтунгалаг 2018-09-13
174 2018-05-30 а/202 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 1,000,000₮ М.Мөнхцэцэг 2018-09-13
175 2018-08-13 А/311 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 800,000₮ Чулуунбат 2018-09-12
176 2018-05-14 А/163 Аян зохион байгуулах тухай 900,000₮ Сэлэнгэ менежинт, Цадаа баян 2018-09-10
177 2018-09-05 А/339 Хөрөнгө гаргах тухай 500,000₮ Г.Баярцэцэг 2018-09-10
178 2018-08-24 а/328 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 4,229,500₮ Б.Болд 2018-09-10
179 2018-06-11 а/227 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,817,000₮ Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбоо 2018-09-10
180 2018-05-30 а/199 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,000,000₮ Хөвчит нум ХХК 2018-09-05