Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
161 2018-03-20 а/85 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 10,000,000₮ Ө.Бат-очир 2018-03-21
162 2018-03-06 а/73 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 300,000₮ Ц.Дугаржав 2018-03-19
163 2018-02-14 А/51 Хөрөнгө гаргах тухай 2,866,650₮ Цахим ертөнц, Баянуул, Мөнгөнсаран, Мөнхцэцэг 2018-03-17
164 2018-03-13 а/79 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,660,000₮ БТСГ 2018-03-15
165 2018-03-06 а/70 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 5,000,000₮ Улаан ирвэс клуб 2018-03-14
166 2018-03-06 а/71 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Х.Ариунбат 2018-03-14
167 2018-03-06 а/69 /2016-2020 ҮАХЗ/ Дэмжлэг үзүүлэх тухай 3,200,000₮ ХХҮГ 2018-03-14
168 2018-03-01 А/60 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 170,000₮ Сэлэнгэ принтинг 2018-03-13
169 2018-02-23 А/55 Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ МЧБХолбоо 2018-03-12
170 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
171 2018-02-12 а/43 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
172 2018-02-12 а/43 /2016-2020 ҮАХЗ/ Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 6,000,000₮ Ган үзэгтэн, Очир аяга ХХК 2018-03-12
173 2018-02-13 а/47 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,810,180₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-03-09
174 2018-03-01 А/62 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит хичээлийн олимпиадыг зохион байгуулах 2,444,000₮ БСУГ 2018-03-06
175 2018-02-13 А/50 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 220,000₮ С.Нарантуяа 2018-03-06
176 2018-02-22 А/53 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 500,000₮ ЗДТГ касс 2018-03-06
177 2018-03-02 А/64 Аймгийн 99 сарнай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 2,812,000₮ МЭХолбоо 2018-03-06
178 2018-03-01 А/61 Үдийн цай хөтөлбөрийн тоног төхөөрөмжийн гаалийн зардал 1,878,661₮ Монголиан энержи ньюс 2018-03-02
179 2018-02-02 а/30 /2016-2020 ҮАХЗ/ Шагнах тухай 3,680,000₮ Цэцэрлэг, сургуулиуд, Сэлэнгэ принтинг 2018-02-15
180 2018-02-12 А/42 Гамшиг болон гэнэтийн осолд өртсөн иргэдэд тусламж үзүүлэх 8,360,000₮ Улаан загалмайн хороо 2018-02-14