Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
161 2017-01-11 А/15 Ажлын хэсэг томилж, хөрөнгө гаргах тухай 195,920₮ Онцгой байдлын газар 2017-03-31
162 2017-02-23 А/87 Цол олгож, хөрөнгө гаргах тухай 1,910,000₮ Иенбирс ХХК 2017-03-31
163 2017-02-15 А/73 2016 оны аймгийн аварга шалгаруулах тухай 500,000₮ АЗДТГ 2017-03-31
164 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,274,700₮ Номадс хоспиталити ХХК 2017-03-31
165 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 1,103,100₮ Шинэ бадрах ХХК 2017-03-31
166 2017-02-23 А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 886,150₮ Цахим Ертөнц ХХК, Баян-уул ХХК, Аргангат ХХК 2017-03-31
167 2017-02-15 А/75 Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1,658,900₮ Шунхлай петролиум ХХК, АЗДТГ-ын касс 2017-03-31
168 2017-03-07 А/99 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Монголын эмэгтэйчүүдийн холбоо 2017-03-31
169 2017-02-16 А/79 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 1,500,000₮ А.Энхтуул / 03-24нд / 2017-03-31
170 2017-03-24 А/114 Мэдээлэл авах, түгээхэд хамтран ажиллах тухай 3,000,000₮ People of Mongolia сэтгүүл 2017-03-31
171 2017-03-24 А/122 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 326,000₮ Таванхан морин хуурын сургалтын төв 2017-03-31
172 2017-03-24 А/115 Хөрөнгө гаргах тухай 3,000,000₮ Сэлэнгэ Спорт гүнзгийрүүлсэн сургуулийн номын сан 2017-03-31
173 2017-03-24 А/126 Хөрөнгө гаргах тухай 3,186,600₮ Air trans ХХК 2017-03-31
174 2017-03-28 А/125 Хөрөнгө гаргах тухай 3,200,000₮ 0000-00-00
175 2017-04-06 А/144 Хөрөнгө гаргах тухай 5,000,000₮ Сэлэнгэ принтинг ХХК 0000-00-00
176 2018-01-15 А/10 а 500,000₮ ЗДТГ касс 0000-00-00
177 2018-01-12 А/08 Хөрөнгө гаргах тухай 1,080,000₮ Бишрэлт тэнгэрийн дардас 2018.01.17 0000-00-00
178 2018-01-17 А/13 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 1,000,000₮ Л.Баярсүрэн 2018.01.23 0000-00-00
179 2018-05-28 А/181 Хөрөнгө гаргах тухай 2,402,800₮ Г.Ариунтуяа 0000-00-00
180 2018-05-17 А/171 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажилчдын анхдугаар чуулган 3,950,200₮ ЗДТГ касс, Шинэ бадрах ХХК, Цахим ертөнц ХХК 0000-00-00