Шилэн данс
Захирамжийн огноо Захирамжийн дугаар Захирамжийн утга Нийт дүн Шилжүүлсэн байгууллага Огноо
201 2018-06-11 а/230 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 3,427,500₮ Төгс оюун итгэл ХХК 2018-06-22
202 2018-05-29 а/186 /Аймгийн ХХ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,000,000₮ Эгсүн төв 2018-06-21
203 2018-06-14 А/236 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 200,000₮ Ж.Од 2018-06-20
204 2018-05-04 А/154 Шагнах тухай 1,040,000₮ ЗДТГ-н кассаар 2018-06-20
205 2018-06-07 а/221 Хөрөнгө гаргах тухай 2,880,000₮ Эйр транс 2018-06-18
206 2018-05-09 а/158 /Аймгийн ХХ/ Ажлын хэсэг байгуулж хөрөнгө гаргах тухай 1,893,000₮ Ах трейд, Наранзул 2018-06-13
207 2018-05-14 а/165 /2016-2020 ҮАХЗ/ Хөрөнгө гаргах тухай 9,574,400₮ Эрүүл мэндийн газар 2018-06-12
208 2018-05-30 а/204 /Аймгийн ХХ/ Сургалт, эрүүл мэндийн үзлэг зохион байгуулах 388,800₮ Мөнгөнсаран 2018-06-12
209 2018-06-06 а/218 Тэмцээн зохион байгуулах тухай 4,130,000₮ БТСГ 2018-06-08
210 2018-05-29 А/188 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2,000,000₮ Д.Бямбаа 2018-06-07
211 2018-05-30 А/195 олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохоин байгуулах 2,050,000₮ ГБХЗХГ 2018-06-07
212 2018-04-30 А/142 Шагайн харвааны аймгийн аваргын тэмцээнийг зохион байгуулах 961,000₮ Б.Болд 2018-06-07
213 2018-05-30 а/195 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулж, хөрөнгө гаргах тухай 2,050,000₮ ГБХЗХГ 2018-06-07
214 2018-05-28 А/182 Эх орны ялалтын баярын 73 жилийн ойн арга хэмжээ 2,160,350₮ Сэлэнгэ баян уул, Аргангат ХХК, 2018-06-06
215 2018-05-30 А/194 Үндэсний сур харваан тэмцээн зохион байгуулах 2,500,000₮ БТСГ 2018-06-05
216 2018-05-30 а/ Хөрөнгө гаргах тухай 2,000,000₮ Ахмадын холбоо 2018-05-31
217 2018-05-30 а/211 Хөрөнгө гаргах тухай 3,996,000₮ Сүхбаатар сум ЗДТГ 2018-05-31
218 2018-05-09 А/161 Төв хангайн бүсийн үсчин гоо засалчдын тэмцээн 2,350,000₮ Үсчин гоо засалчдын холбоо 2018-05-23
219 2018-04-27 а/135 /2016-2020 ҮАХЗ/ Ахмад багш нарын зөвөлгөөн зохион байгуулах 2,441,200₮ БСГ 2018-05-17
220 2018-02-13 А/45 Аймгийн хэмжээнд үйлдвэрийн тооллого явуулах 1,662,736₮ Шунхлай, Ахан дүүс, Мөнхжаргал 2018-05-16